Wydziały

/ Wydział Zdrowia

/ Dokumentacja kontroli


Sporządził: Marzena Kuśmierz Data sporządzenia: 2013-04-11
Odpowiada za udostępnienie: dyrektor Wydziału Zdrowia Data upublicznienia: 2013-04-12
Wystąpienie po kontroli przeprowadzonej w podmiocie leczniczym GASTROMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa prowadzącym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie GASTROMED Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 2F.       
 


Wersja: 1Wprowadził do systemu: Dorota Wajnberg dnia 2013-04-19 12:43
Zatwierdził do publikacji: Marta  Staroch dnia 2013-04-22 12:07

 Biuletyn odwiedziło 1602398 osób.
redaktor Biuletynu: Marta  Staroch tel. 81-74-24-259, faks 81-74-24-769,  e-mail: mstaroch@lublin.uw.gov.pl
 Serwis prowadzi: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie